Nabízené služby

Služby které poskytujeme jsou profesionální a založené na letech praxe a zkušeností

 • Nezávislá kontrola provozovny - Mystery shopping
  Objektivní pohled nezávislého odborníka, vystupujícího v roli zákazníka, ve chvíli, kdy zaměstnanci neví, že je někdo pozoruje a hodnotí. Zkoumáme např.: uvítání, počet zaměstnanců v provozovně, reakci na nově příchozího hosta, komunikaci s hostem, kvalitu služby i jídla, čistotu, upselling, rozloučení, apod.
 • Studie konkurenceschopnosti provozovny
  Podrobná analýza konkurence a jasná doporučení jak nastavit služby, cenovou politiku a produkty v návaznosti na okolních nabízených službách.
 • Konzultace o službách a variantách nabídky
  U nově začínajících podniků nabízíme konzultaci vůči již existující konkurenci. Nabídneme doporučení na základě analýzy a podrobných dat.
 • Nastavení kontrolních systémů v provozovně
  Např. nastavení kamerového systému, kontrola manažerů vůči personálu.
 • Sestavení elektronického zrcadla - systém na kontrolu prodaného zboží používaný v gastronomii
  Jde o porovnání fyzického počátečního stavu zásob se stavem konečným při předávání směn. Z rozdílu obou stavů pak po zohlednění "fasování" vzejde prodej, který musí sedět s pokladním systém. Samozřejmostí pak je kontrolování zaměstnanců.
 • Sestavení bonusového programu pro zaměstnance na míru
  Sestavuje jak finanční, tak i nefinanční bonusy, aby byli zaměstnanci spokojeni a chodili do práce rádi. Neboť spokojený zaměstnanec = spokojený zákazník a tím pádem i majitel. Vždy bereme v potaz konkrétní podnik a jejich finanční schopnosti a možnosti.
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.