VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:          K.P. Gastronomy Advice s.r.o.

IČ:                    05051274

DIČ:                 CZ05051274   

Adresa:           Paškova 93, 156 00, Praha 5

telefon:           724 834 916

Adresa pro doručování elektronické pošty: info@kpadvice.eu

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

 

Datum:

 

 

(*) Nehodící se škrtněte